Digitální fotoaparát s výměnnými objektivyILCE-7/ILCE-7R

Náhled clony

V displeji nebo hledáčku můžete vidět obrázek s clonou, která je odlišná od výsledného snímku. Protože se rozmazání objektu změní, jestliže se změní clona, bude se rozmazání skutečného snímku lišit od snímku, který jste si prohlíželi před snímáním.
Když stisknete a přidržíte klávesu, ke které jste přiřadili funkci [Náhled clony], clona se zmenší na nastavenou hodnotu clony a před snímáním můžete zkontrolovat rozmazání.

  1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Vlastní nast. kláves] → nastavte funkci [Náhled clony] k požadované klávese.
  2. Potvrďte snímek stisknutím klávesy, ke které byl přiřazen [Náhled clony].

Tip

  • I když při náhledu můžete změnit hodnotu clony, pokud vyberete jasnější clonu, může být objekt rozmazán. Doporučujeme, abyste znovu upravili zaostření.