Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5000

Uppspelningszoom

Används för att förstora bilden som visas.

  1. Tänd den bild som ska förstoras, och skjut W/T (zoom)-knappen mot T-sidan.
    • Om bilden är för stor, så skjut W/T (zoom)-knappen mot W-sidan för att justera zoomförstoringen.
  2. Välj den del som ska förstoras genom att trycka upptill/nedtill/till höger/till vänster på styrratten.

Tips

  • Det går även att förstora bilden som visas med hjälp av MENU-funktionerna.

OBS!

  • Det går inte att använda funktionen för förstoring av uppspelningsbilden för filmer.