Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5000

LA-EA2 Objektivadapter

När objektivadaptern LA-EA2 (säljs separat) används går det att använda följande funktioner.

Autofokus:
Går att använda

AF-system:
Fasavkännings-AF

AF/MF-omkoppling:
SAM-objektiv:
Går att ställa om med hjälp av omkopplaren på objektivet.
SSM-objektiv:
Går att ställa om med hjälp av omkopplaren på objektivet. När omkopplaren på objektivet är inställd på AF går det att byta skärpeinställningsmetod via MENU-skärmarna.
Andra objektiv:
Går att ställa om via MENU-skärmarna.

Fokusläge:
Följande lägen går att använda (Enbilds-AF/Kontinuerlig AF).

Skärpeinställningsområden som går att använda

Brett:
Produkten väljer automatiskt skärpeinställningsområde bland 15 områden.

Mitten:
Produkten använder enbart området i mitten för att ställa in skärpan.

Flexibel punkt:
Du kan själv välja skärpeinställningsområde bland de 15 områdena med hjälp av styrratten.