Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5000

Batteripaketet är inte uppladdat.

  • Om batteripaketet inte börjar laddas upp (laddningslampan inte tänds) trots att du följer uppladdningsproceduren på rätt sätt, så ta ut batteripaketet och sätt sedan i samma batteripaket igen ordentligt, eller koppla loss USB-kabeln och sätt i den igen.