Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5000

Laddningslampan på produkten blinkar medan batteripaketet håller på att laddas upp.

  • Kontrollera att batteripaketet är NP-FW50.
  • Det kan hända att kapaciteten har sjunkit för batterier som inte har använts på över ett år.