Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5000

Lås på AF (På)

Används för att automatiskt hålla skärpan inställd på rörliga motiv.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Lås på AF][På].
 2. Passa in målramen över motivet som ska följas, och tryck på i mitten.

OBS!

 • Det kan hända att [Lås på AF]-funktionen inte fungerar särskilt bra i följande fall:
  • När motivet rör sig för fort.
  • När motivet är för litet eller för stort.
  • När det är dålig kontrast mellan motivet och bakgrunden.
  • När det är mörkt.
  • När den omgivande belysningen ändras.

Tips

 • Även om man tappar bort motivet kan den här produkten upptäcka motivet och återuppta AF-följningen när motivet dyker upp på skärmen igen.