Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5000

DISP-knapp

Används för att ställa in vilka visningssätt för skärmen som ska gå att välja med hjälp av DISP (visningssätt) i tagningsläge.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [DISP-knapp] → önskad inställning → [Enter].
    Punkter som är markerade med går att välja.

Menypunktsdetaljer

Grafisk display:
Grundläggande tagningsinformation visas. Slutartiden och bländarvärdet visas grafiskt.
Visa all info:
Tagningsinformation visas.
Visa ingen info.:
Ingen tagningsinformation visas.
Histogram:
Luminansdistributionen visas grafiskt.