Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5000

Användning av blixten

Använd blixten på mörka ställen för att lysa upp motivet under tagningen och för att minska risken för skakningsoskärpa. Använd även blixten vid tagning mot solen för att lysa upp motivet som då är i motljus.

  1. Tryck på (Blixtutmatning)-knappen för att fälla upp blixten.

  2. Tryck ner avtryckaren helt.

När blixten inte används

Tryck ner blixten i kamerahuset när den inte används.

OBS!

  • Tryck ner blixten i kamerahuset när den inte används.
  • Det går inte att använda blixten när man filmar.
  • Medan blixten håller på att laddas upp blinkar . När uppladdningen är klar slutar ikonen att blinka och tänds helt.
  • Det kan hända att blixtljuset blockeras av objektivet som används.
  • Det kan hända att det uppstår skuggor i hörnen av den lagrade bilden beroende på objektivet.