Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5000

Fokusområde

Används för att välja vilken del av bilden som skärpan ska ställas in på. Använd den här funktionen när det är svårt att ställa in skärpan ordentligt i autofokusläget.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Fokusområde] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Brett:
Används för att automatiskt ställa in skärpan på motiv i alla delar av bilden.
När man trycker ner avtryckaren halvvägs i stillbildstagningsläget tänds en grön ram runt det område som skärpan är inställd på.
Zon:
Välj den zon på skärmen som skärpan ska ställas in på. Varje zon består av nio skärpeområden, och produkten väljer automatiskt vilket av dessa områden som skärpan ska ställas in på.
Mitten:
Används för att automatiskt ställa in skärpan på motiv i mitten av bilden. Genom att använda det här läget tillsammans med AF-låsfunktionen går det att komponera bilden på önskat sätt.
Flexibel punkt:
Används för att flytta AF-ramen till önskat ställe på skärmen för att ställa in skärpan på ett ytterst litet motiv inom ett snävt område.
På den flexibla spotmätningsskärmen går det att ändra storleken på AF-ramen genom att vrida på styrratten.