Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5000

Fokusläge

Används för att välja en lämplig skärpeinställningsmetod i förhållande till hur motivet rör sig.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Fokusläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

(Enbilds-AF) (standardinställning):
Skärpan låses så fort den har ställts in. Använd [Enbilds-AF] för motiv som inte rör sig.

(Kontinuerlig AF):
Produkten fortsätter ställa in skärpan så länge man håller avtryckaren halvvägs nedtryckt. Använd det här läget för motiv som rör sig.

(Dir man. fokus):
Gör det möjligt att använda en kombination av autofokus och manuell skärpeinställning.

(Manuellt fokus):
Används för att ställa in skärpan för hand.

OBS!

  • Om motivet är alltför nära kan det hända att eventuellt damm eller fingeravtryck på linsen syns i bilden. Torka rent linsen med en mjuk duk eller liknande.
  • När man byter skärpeinställningsmetod nollställs det inställda skärpeavståndet.
  • När punkten [Fokusläge] är inställd på [Kontinuerlig AF] hörs det inget pip när skärpan har ställts in.