Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5000

Bildstorlek (stillbilder)

Ju större bildstorlek, desto finare blir detaljerna i bilden när den skrivs ut på papper i stort format. Ju mindre bildstorlek, desto fler bilder går det att lagra.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Bildstorlek] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Bildstorlek när punkten [Aspekt] är inställd på 3:2
L: 20M 5456×3632 bildpunkter
M: 10M 3872×2576 bildpunkter
S: 5.0M 2736×1824 bildpunkter
Bildstorlek när punkten [Aspekt] är inställd på 16:9
L: 17M 5456×3064 bildpunkter
M: 8.4M 3872×2176 bildpunkter
S: 4.2M 2736×1536 bildpunkter

OBS!

  • När punkten [Kvalitet] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG], motsvarar bildstorleken för RAW-bilder [L].