Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5000

Delarnas namn

Med objektivet avtaget

 1. Avtryckare
 2. ON/OFF-knapp (strömbrytare)
 3. Ögla för axelrem
 4. (N-märke)
  • Detta märke markerar punkten som ska vidröras när den här produkten ska anslutas till en NFC-klar smartphone.
  • NFC (Near Field Communication) är en internationell standard för trådlös kommunikationsteknik på kort håll.
 5. För tagning: W/T (zoom)-knappen
  För uppspelning: (index)-knapp/ (uppspelningszoom)-knapp
 6. AF-lampa/självutlösarlampa
 7. Bildsensorpositionsmärke
 8. Blixt
  • Tryck på (blixtuppfällning)-knappen för att använda blixten.
 9. Mikrofon*
 10. Objektiv
 11. Objektivfrigöringsknapp
 12. Fattning
 13. Bildsensor**
 14. Objektivkontakter**

*Täck inte för den här delen under filminspelning.

**Rör aldrig direkt vid den här delen.

 1. (blixtuppfällning)-knapp
 2. LCD-skärm
  • LCD-skärmen går att vrida till en lämplig vinkel där den går lätt att se så att det går att ta bilder i alla lägen.

  • Om produkten är monterad på stativ kan det hända att det inte går att justera LCD-skärmens vinkel på önskat sätt beroende på stativtypen. Lossa i så fall stativskruven tillfälligt för att justera LCD-skärmens vinkel.
 3. Åtkomstlampa
 4. Minneskorts/uttagslock
 5. Wi-Fi-sensor (inbyggd)
 6. MOVIE (film)-knapp
 7. MENU-knapp
 8. Styrratt
 9. ? (kameraguide)-knapp/ (radera)-knapp
 10. (uppspelning)-knapp
 11. Multi/mikro-USB-terminal
  • För anslutning av mikro-USB-kompatibla apparater.
 12. Laddningslampa
 13. Minneskortsfack
 14. HDMI-mikrouttag

 1. Lock till batterifacket
 2. Batteriutmatningsknapp
 3. Batterifack
 4. Lock för anslutningsplatta
  • Använd detta lock när nätadaptern AC-PW20 (säljs separat) används. Stick in anslutningsplattan i batterifacket, och trä sedan sladden genom locket för anslutningsplattan på det sätt som visas i nedanstående figur.

  • Kontrollera att sladden inte kommer i kläm när du stänger locket.
 5. Högtalare
 6. Stativfäste
  • Använd endast stativ vars skruv är kortare än 5,5 mm. Annars går det inte att skruva fast kameran ordentligt, och det finns även risk att kameran blir skadad.