Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5000

Självport./självutl. 

Det går att ändra LCD-skärmens vinkel och ta bilder samtidigt som man kontrollerar bilden på skärmen.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Självport./självutl.] [På].
  2. Vrid LCD-skärmen 180° uppåt och rikta sedan objektivet mot dig själv.

Produkten startar självutlösartagningen efter tre sekunder.