Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5000

Starttid f. energiläge

Det går att ställa in tiden tills produkten automatiskt ska gå över i strömbesparingsläge. För att återgå till tagningsläget räcker det att göra en manöver som t.ex. att trycka ner avtryckaren halvvägs.

  1. MENU (Installation) → [Starttid f. energiläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

30 min/5 min/2 min/1 min (standardinställning)/10 s

OBS!

  • Stäng av produkten när den inte ska användas på länge.
  • När ett motorzoomobjektiv används dras objektivet in en minut efter det att produkten slutat användas om punkten [Starttid f. energiläge] är inställd på [10 s].
  • Strömbesparingsfunktionen aktiveras inte under uppspelning av bildspel eller inspelning av filmer, eller när produkten är ansluten till en dator.