Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5000

För att skapa skivor med hjälp av någon annan apparat än en dator

Det går även att skapa skivor i Blu-ray-inspelare osv. Vilka sorters skivor som går att skapa beror på vilken apparat som används.

Blu-ray-inspelare:

Högupplösningsbildkvalitet (HD)

Standardbildkvalitet (STD)

Hårddiskinspelare, osv.:

Standardbildkvalitet (STD)

OBS!

  • När man skapar AVCHD-skivor med hjälp av PlayMemories Home från filmer som är inspelade med punkten [Inspelningsinst.] inställd på [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)], [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], omvandlas bildkvaliteten, och det går inte att skapa skivor med den ursprungliga bildkvaliteten. Att omvandla bildkvaliteten kan ta lång tid. Om du vill spela in filmer med den ursprungliga bildkvaliteten, använd Blu-ray-skivor.
  • Se bruksanvisningen till den apparat du använder för närmare detaljer om hur man skapar skivor.