Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5000

Antal stillbilder

Antalet stillbilder som går att lagra kan variera beroende på tagningsförhållandena och minneskortet.

[Bildstorlek]: [L: 20M]
När punkten [Aspekt] är inställd på [3:2]*

Standard

2 GB: 385 bilder

4GB: 780 bilder

8GB: 1550 bilder

16GB: 3150 bilder

32GB: 6300 bilder

64GB: 12500 bilder

Fin

2 GB: 240 bilder

4GB: 485 bilder

8GB: 980 bilder

16GB: 1950 bilder

32GB: 3900 bilder

64GB: 7800 bilder

RAW & JPEG

2 GB: 65 bilder

4GB: 125 bilder

8GB: 260 bilder

16GB: 520 bilder

32GB: 1050 bilder

64GB: 2100 bilder

RAW

2 GB: 89 bilder

4GB: 175 bilder

8GB: 355 bilder

16GB: 720 bilder

32GB: 1400 bilder

64GB: 2850 bilder

*När punkten [Aspekt] är inställd på något annat än [3:2] går det att lagra fler bilder än vad som anges ovan. (Utom när punkten [Kvalitet] är inställd på [RAW].)

OBS!

  • Även om det återstående antalet lagringsbara bilder är högre än 9 999, visas indikatorn ”9999”.
  • När bilder som är tagna med andra produkter spelas upp på den här produkten kan det hända att de inte visas i sin verkliga storlek.