Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5000

Tagning av stillbilder/Inspelning av filmer