Digitální fotoaparátDSC-W810

Rozlišení displeje

Slouží k nastavení kvality obrazu na obrazovce pro snímání.

  1. MENU – (Nastavení) – (Nastavení snímání) – [Rozlišení displeje] – požadovaný režim –

Vysoké(výchozí nastavení):

Zobrazí obrázek na obrazovce ve vysoké kvalitě.

Standardní:

Zobrazí obrázek na obrazovce ve standardní kvalitě.

Poznámka

  • V režimu Plynulé panoráma a režimu videa je možnost [Rozlišení displeje] nastavena na hodnotu [Vysoké].