Digitální fotoaparátDSC-W810

Používání položek MENU (Prohlížení)

Pomocí tlačítka MENU lze jednoduše vybrat různé funkce prohlížení.

  1. Stisknutím tlačítka (Přehrávání) na ovladači můžete režim přehrávání přepnout.
  2. Stisknutím tlačítka MENU zobrazte obrazovku Menu.

  3. Vyberte požadovanou položku nabídky pomocí tlačítka /// na ovladači.

  4. Stiskněte tlačítko na ovladači.