Digitální fotoaparátDSC-W810

Změna nastavení fotoaparátu

Nastavení lze změnit na obrazovce [Nastavení].

  1. Stisknutím tlačítka MENU zobrazte obrazovku Menu.

  2. Vyberte možnost (Nastavení) pomocí tlačítka / na ovladači a poté stisknutím tlačítka zobrazte obrazovku nastavení.

  3. Vyberte požadovanou kategorii pomocí tlačítek /// a poté stisknutím tlačítka zobrazte obrazovku nastavení.

  4. Vyberte požadované nastavení a poté stiskněte tlačítko .

Poznámka

  • Možnost [Nastavení snímání] se zobrazí, pouze když byla nastavení zadána v režimu snímání.
  • Možnost [Nástroj paměťové karty] se zobrazí, pouze když je ve fotoaparátu vložena paměťová karta. Možnost [Nástroj vnitřní paměti] se naopak zobrazí, pouze když paměťová karta není vložena.