Digitální fotoaparátDSC-W810

Digitální zoom

Slouží k výběru režimu digitálního zoomu. Fotoaparát zvětší obrázek pomocí optického zoomu (až 6×). Při překročení hodnoty zoomu fotoaparát použije funkci Smart zoom nebo přesný digitální zoom.

 1. Nastavte fotoaparát do režimu snímání.
 2. MENU – (Nastavení) – (Nastavení snímání) – [Digitální zoom] – požadovaný režim – na ovladači

(Smart)(výchozí nastavení):

Zvětší obrázek digitálně v rozsahu, ve kterém nedojde k deformaci obrazu, na základě velikosti snímku (Smart zoom).

(Přesný):

Zvětší všechny velikosti snímků celkovým faktorem zoomu přibližně 12×, včetně optického zoomu 6×. Kvalita obrazu se však může při překročení hodnoty optického zoomu zhoršit (přesný digitální zoom).

Vyp.:

Digitální zoom nebude použit.

Poznámka

 • Možnost [Digitální zoom] není v následujících situacích k dispozici:
  • V režimu [Plynulé panoráma]
  • Je-li aktivní funkce snímání úsměvu.
  • Možnost [Samospoušť] je nastavena na hodnotu [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob].
 • Funkce Smart zoom není k dispozici, pokud nahráváte videa nebo když je velikost snímku nastavena na hodnotu [20M] nebo [16:9 (15M)].
 • Funkce Detekce obličejů nefunguje při použití funkce [Digitální zoom].

Celkový zoom při použití funkce Smart zoom (včetně optického zoomu 6×)

Podporovaná hodnota zoomu závisí na velikosti snímku.

Velikost snímku a celkový zoom:

10M: přibl. 8.5×

5M: přibl. 11×

VGA: přibl. 48×

16:9(2M): přibl. 16×