Digitální fotoaparátDSC-W810

Napájení USB

Můžete nastavit, zda má být použita funkce napájení z USB, když je fotoaparát připojen k počítači nebo zařízení USB pomocí určeného kabelu USB (je součástí dodávky).

  1. MENU – (Nastavení) – (Hlavní nastavení) – [Napájení USB] – požadovaný režim –

Zap.(výchozí nastavení):

Slouží k použití funkce [Napájení USB], když je navázáno USB připojení.

Vyp.:

Funkce [Napájení USB] nebude použita, když je navázáno USB připojení.