Digitální fotoaparátDSC-W810

Licence

Poznámky k licenci

Tento software je dodáván se softwarem, který se používá na základě licenčních smluv s vlastníky tohoto softwaru. Na základě požadavků vlastníků autorských práv na tyto softwarové aplikace jsme povinni informovat vás o následujících skutečnostech. Přečtěte si následující části.

Licence (v angličtině) jsou nahrány v interní paměti fotoaparátu. Navažte připojení Mass Storage mezi fotoaparátem a počítačem, chcete-li si přečíst informace ve složce „PMHOME“ – „LICENSE“.

O softwaru GNU GPL/LGPL

Fotoaparát obsahuje software, na který se vztahují následující licence GNU – General Public License (Veřejné obecné licence; zde označované jako „GPL“) nebo Lesser General Public License (Druhotné veřejné obecné licence; zde označované jako „LGPL“).

Tímto vám oznamujeme, že máte právo na přístup, úpravu a redistribuci zdrojového kódu těchto softwarových programů za podmínek uvedených v GPL/LGPL.

Zdrojový kód je uveden na webu. Stáhnout si jej můžete z následujícího odkazu.

http://www.sony.net/Products/Linux/

Doporučujeme vám, abyste nás ohledně obsahu zdrojového kódu nekontaktovali.

Licence (v angličtině) jsou nahrány v interní paměti fotoaparátu. Navažte připojení Mass Storage mezi fotoaparátem a počítačem, chcete-li si přečíst informace ve složce „PMHOME“ – „LICENSE“.