Digitální fotoaparátDSC-W810

Používání položek MENU (Snímání)

Pomocí tlačítka MENU lze jednoduše vybrat různé funkce snímání.

  1. Stiskněte tlačítko ON/OFF (Napájení) a nastavte fotoaparát na režim snímání.
  2. Stisknutím tlačítka MENU zobrazte obrazovku Menu.

  3. Vyberte požadovanou položku nabídky pomocí tlačítka /// na ovladači.

  4. Stiskněte tlačítko na ovladači.