Digitální fotoaparátDSC-W810

Snímání úsměvu

Když fotoaparát detekuje úsměv, bude závěrka automaticky uvolněna.

  1. MENU – (Snímání úsměvu) – [Zap.]
  2. Počkejte, dokud nebude detekován úsměv. Jakmile bude úsměv detekován a úroveň úsměvu překročí bod na indikátoru, fotoaparát automaticky pořídí snímky.

(Vyp.)(výchozí nastavení):

Funkce [Snímání úsměvu] nebude použita.

(Zap.):

Slouží k použití funkce [Snímání úsměvu].

Tipy pro lepší zachycení úsměvu

  1. Nezakrývejte oči vlasy. Nezakrývejte tvář klobouky, maskami, slunečními brýlemi atd.
  2. Snažte se natočit obličejem k fotoaparátu a co nejvíce se narovnat. Nehýbejte očima.
  3. Usmějte se s otevřenými ústy. Úsměv lze snadněji detekovat, když jsou vidět zuby.
  • Závěrka se aktivuje, když se kterákoli osoba, jejíž obličej je detekován, usměje.
  • Pokud úsměv není detekován, vyberte položky MENU – [Úsměv - citlivost], nastavte hodnotu [Jemný úsměv].

Poznámka

  • Snímání s funkcí snímání úsměvu se automaticky ukončí při zaplnění paměťové karty nebo interní paměti.
  • Úsměv nemusí být za všech podmínek správně detekován.
  • Nepoužívejte funkci digitálního zoomu.