Digitální fotoaparátDSC-W810

Redukce červ. očí

Blesk před pořízením snímku dvakrát nebo vícekrát probleskne, čímž se snižuje jev červených očí při použití blesku.

  1. Nastavte fotoaparát do režimu snímání.
  2. MENU – (Nastavení) – (Nastavení snímání) – [Redukce červ. očí] – požadovaný režim –

Auto(výchozí nastavení):

Pokud je funkce Detekce obličejů aktivní, blesk automaticky bliká, čímž se snižuje jev červených očí.

Zap.:

Blesk vždy bliká, čímž se snižuje jev červených očí.

Vyp.:

Funkce redukce červených očí se nepoužije.

Co způsobuje jev červených očí?

Ve tmavém prostředí se zornice rozšiřují. Světlo blesku se odráží od cévek na zadní straně oka (sítnice) (A), což způsobuje jev červených očí.

Jiné možnosti snížení jevu červených očí

Vyberte režim (Vysoká citlivost) v nabídce Volba scény. (Blesk se automaticky nastaví na hodnotu [Vyp.].)

Poznámka

  • Aby nedošlo k rozmazání snímků, držte fotoaparát pevně, dokud se závěrka neuvolní. Uvolnění závěrky obvykle trvá asi sekundu. Zajistěte také, aby se během této doby objekt nehýbal.

  • Funkce redukce červených očí nemusí požadovaný efekt vytvořit. Záleží na jednotlivých odlišnostech a podmínkách, například na vzdálenosti k objektu nebo na tom, zda se objekt od předblesku odvrátil.

  • Pokud funkci Detekce obličejů nepoužíváte, funkce redukce červených očí nefunguje, ani když vyberete možnost [Auto].

  • [Redukce červ. očí] je nastavena na hodnotu [Vyp.] v následujících situacích:

    • Když je režim (Noční scéna), (Vysoká citlivost), (Jídlo) nebo (Domácí mazlíček) vybrán v okně Volba scény.
    • Je-li aktivní funkce snímání úsměvu.