Digitální fotoaparátDSC-W810

Zapsat datum

Slouží k nastavení záznamu data pořízení ve statickém snímku.

 1. Nastavte fotoaparát do režimu snímání.
 2. MENU – (Nastavení) – (Nastavení snímání) – [Zapsat datum] – požadovaný režim –

Zap.():

Slouží k záznamu data pořízení.

Pokud je vybrána možnost [Zap.], během snímání se na obrazovce zobrazí značka . V některých režimech snímání, ve kterých datum na snímky zaznamenat nelze, značka zmizí.

Vyp.(výchozí nastavení):

Datum pořízení snímku nebude zaznamenáno.

Poznámka

 • Datum nelze zaznamenat v následujících situacích:
  • V režimu videa
  • Při snímání panoramatických snímků
  • V režimu sériového snímání
  • V režimu [Snadný režim].
 • Pokud pořídíte snímky se zaznamenaným datem, nebude možné datum ze snímků později odstranit.
 • Data budou vytištěna dvakrát, pokud ve fotoaparátu nastavíte, aby se data při tisku superponovala.
 • Zaznamenaný čas snímku nelze na obrázku superponovat.