Digitální fotoaparátDSC-W810

Ř. Mřížky

Na základě čar mřížky můžete objekt jednoduše nastavit ve vodorovném a svislém směru.

  1. Nastavte fotoaparát do režimu snímání.
  2. MENU – (Nastavení) – (Nastavení snímání) – [Ř. Mřížky] – požadovaný režim –

Zap.:

Zobrazí čáry mřížky. Čáry mřížky nejsou zaznamenány.

Vyp.(výchozí nastavení):

Čáry mřížky se nezobrazí.