Digitální fotoaparátDSC-W810

Zoom při přehrávání

Přehrávaný snímek lze zvětšit.

  1. Nastavte fotoaparát do režimu přehrávání.
  2. Během přehrávání statického snímku stiskněte tlačítko T tlačítka W/T (zoom).
  3. Upravte pozici pomocí šipek / / / na ovladači.
    • Rámeček v levé dolní části snímku znázorňuje zobrazenou část z celkového obrázku.

  4. Faktor zoomu změňte pomocí tlačítka W/T (zoom).
    • Stisknutím tlačítka T snímek přiblížíte a stisknutím tlačítka W snímek oddálíte.