Digitální fotoaparátDSC-W810

Odstranění snímků

Nežádoucí snímky můžete vybrat a odstranit. Snímky lze odstranit také pomocí tlačítka MENU.

  1. Nastavte fotoaparát do režimu přehrávání.
  2. Stiskněte tlačítko (Vymazat) na ovladači – řiďte se pokyny na displeji.

Vše ve složce:

Odstraní všechny snímky ve vybraném datovém rozsahu nebo složce najednou.

Více snímků:

  1. Po provedení kroku 2 vyberte snímek, který chcete vymazat, a stiskněte tlačítko .

    Chcete-li výběr zrušit, opětovným stisknutím tlačítka značku zrušte.

  2. MENU – [OK] –

Toto foto:

Vymaže snímky v režimu jednoho snímku.

Zrušit:

Zruší vymazání.

Tip

Při výběru snímků lze přepínat mezi režimem přehledu a režimem jednoho snímku.

Stiskněte tlačítko T tlačítka W/T (zoom) v režimu přehledu, chcete-li se vrátit do režimu jednoho snímku, a tlačítko W v režimu jednoho snímku, chcete-li se vrátit do režimu přehledu.

Poznámka

  • Ve Snadném režimu lze vybrat možnost [1 snímek] nebo [Všechny].
  • Při použití interní paměti se statické snímky a videa zobrazují ve stejné složce v zobrazení složek.