Digitální fotoaparátDSC-W810

Přehrávání videí

Pořízená videa lze přehrávat.

  1. Vyberte požadované video, které chcete přehrát, pomocí ovladače.
  2. Stisknutím tlačítka zahajte přehrávání.

Akce během přehrávání

: Pozastavit/Přehrát

: Posunout vpřed

: Posunout vzad

Poznámka

  • Některá videa pořízená jiným fotoaparátem nebude možné přehrát.
  • Hlasitost přehrávání lze nastavit pomocí položek MENU – (Nastavení) – (Hlavní nastavení) – [Hlasitost].