Digitální fotoaparátDSC-W810

Chránit

Pořízené snímky lze chránit před náhodným smazáním.

U zapsaných snímků se zobrazí značka .

  1. Nastavte fotoaparát do režimu přehrávání.
  2. MENU – (Chránit) – požadovaný režim – na ovladači

(Toto foto):

Chrání aktuálně zobrazený snímek v režimu jednoho snímku.

(Více snímků):

Vybrat a chránit lze několik snímků současně.

  1. Po provedení kroku 2 vyberte snímek, který chcete ochránit, a stiskněte tlačítko .

    Chcete-li výběr zrušit, opětovným stisknutím tlačítka značku zrušte.

  2. MENU – [OK] –

Zrušení ochrany

Vyberte snímek, jehož ochranu chcete zrušit, a odemkněte jej stisknutím tlačítka na ovladači jako při jeho ochraně. Indikátor zmizí a ochrana bude zrušena.