Digitální fotoaparátDSC-W810

Prohlížení snímků na televizoru SD (Standard Definition = standardní rozlišení)

Snímky pořízené ve fotoaparátu lze prohlížet ve standardní kvalitě obrazu na televizoru SD. Další informace najdete v provozních pokynech dodaných s televizorem.

  1. Vypněte napájení fotoaparátu a televizoru.
  2. Propojte konektor USB / A/V OUT (A) a konektory vstupu zvuku/videa na televizoru (B) pomocí určeného kabelu A/V VMC-15CSR1 (prodává se samostatně) (C).

  3. Zapněte televizor a nastavte vstup.
  4. Stiskněte tlačítko ON/OFF (Napájení) a nastavte fotoaparát na režim přehrávání.

    Na televizoru se zobrazí snímky pořízené fotoaparátem. Vyberte požadovaný snímek pomocí ovladače.

Poznámka

  • Při používání fotoaparátu v zahraničí bude možná třeba přepnout [Videovýstup].