Digitální fotoaparátDSC-W810

Otočit

Statický snímek lze otočit. Tuto možnost využijte, chcete-li snímek v orientaci na šířku zobrazit v orientaci na výšku.

  1. Nastavte fotoaparát do režimu přehrávání.
  2. MENU – (Otočit) – na ovladači
  3. Stiskněte tlačítko na ovladači.

Poznámka

  • Následující snímky otočit nelze:
    • Videa
    • Chráněné statické snímky
  • Některé snímky pořízené jiným fotoaparátem nebude možné otočit.
  • Při prohlížení snímků v počítači se nemusí informace o otočení projevit, záleží na softwaru.