Digitální fotoaparátDSC-W810

Nastav.data a času

Slouží k opětovnému nastavení data a času.

  1. MENU – (Nastavení) – (Nastavení hodin) – [Nastav.data a času] – požadovaný režim –
  2. Nastavte číselnou hodnotu a požadované nastavení pomocí tlačítka /// na ovladači.
  3. [OK] –

Formát data a času:

Formát zobrazení data a času lze vybrat.

Letní čas:

Je možné vybrat Letní čas [Zap.]/[Vyp.].

Datum a čas:

Datum a čas lze nastavit.