Digitální fotoaparátDSC-W810

Language Setting

Slouží k výběru jazyka, který bude použit v položkách nabídky, varování a hlášení.

  1. MENU – (Nastavení) – (Hlavní nastavení) – [Language Setting] – požadovaný režim –