Digitální fotoaparátDSC-W810

Režim měření

Slouží k výběru režimu měření, který nastavuje, která část objektu bude pro určení expozice změřena.

  1. MENU – (Režim měření) – požadovaný režim

(Víceb.)(výchozí nastavení):

Rozdělí snímek do několika oblastí a provede měření ve všech oblastech. Fotoaparát určí správně vyváženou expozici (měření několika vzorů).

(Střed.):

Změří střed snímku a určí expozici na základě jasu objektu, který se zde nachází (měření vyvážené na střed).

(Jednobod.):

Zarovnejte křížek bodového měření (A) na objekt a změřte jednu část objektu (bodové měření). Tato funkce je užitečná, pokud je objekt osvícen zezadu nebo pokud je mezi objektem a pozadím velký kontrast.