Digitální fotoaparátDSC-W810

Úspora energie

Slouží k nastavení doby před ztmavnutím displeje a doby před vypnutím fotoaparátu.

Pokud nebudete fotoaparát po určitou dobu používat, když je napájení zapnuto, displej ztmavne a fotoaparát se později automaticky vypne, aby nedocházelo ke zbytečnému vybíjení akumulátoru (funkce automatického vypnutí).

  1. MENU – (Nastavení) – (Hlavní nastavení) – [Úspora energie] – požadovaný režim –

Maximální:

Šetří kapacitu baterie lépe než při nastavení hodnoty [Standardní]. Pokud nebude fotoaparát po určitou dobu používán, napájení se automaticky vypne. V režimu snímání displej automaticky ztmavne, než se napájení vypne.

Standardní (výchozí nastavení):

Pokud nebude fotoaparát po určitou dobu používán, napájení se automaticky vypne. V režimu snímání displej automaticky ztmavne, než se napájení vypne.

Vypnutí trvá delší dobu než při nastavení hodnoty [Maximální].

Vyp.:

Funkce automatického vypnutí nebude použita.

Poznámka

  • Fotoaparát se automaticky nevypne v následujících situacích:
    • Během přehrávání videí
    • Během připojení Eye-Fi