Digitální fotoaparátDSC-W810

Nastavení displeje

Slouží k nastavení režimu nastavení zobrazení.

  1. MENU – (Nastavení) – (Hlavní nastavení) – [Nastavení displeje] – požadovaný režim –

(ZAPNUTO)(výchozí nastavení):

Zobrazí informace.

(Podrobné informace):

Zobrazí informace. Zobrazí se také data Exif pro pořízený snímek.

(VYPNUTO):

Zobrazí pouze snímky.