Digitální fotoaparátDSC-W810

Samospoušť

Pomocí samospouště lze snímat s 10sekundovým nebo 2sekundovým zpožděním.

  1. Stiskněte tlačítko (Samospoušť) na ovladači.
  2. Vyberte požadovaný režim pomocí ovladače.

(Vyp.)(výchozí nastavení):

Samospoušť nebude použita.

(10 s):

Slouží k nastavení samospouště na 10sekundové zpoždění.

Po stisknutí tlačítka spouště se kontrolka samospouště rozsvítí a bude se ozývat pípání, dokud nebude spoušť použita.

Chcete-li nastavení zrušit, znovu stiskněte tlačítko .

(2 s):

Slouží k nastavení samospouště na 2sekundové zpoždění.

(Vlastní portrét jedné osoby):

(Vlastní portrét dvou osob):

Slouží k nastavení samospouště na časovač vlastního portrétu.

Když fotoaparát zjistí určený počet obličejů, ozve se pípnutí a o 2 sekundy později se použije spoušť.

Tipy pro prevenci rozmazání

Pokud během držení fotoaparátu a mačkání spouště pohnete rukama nebo tělem, dojde k otřesům fotoaparátu.

K otřesům fotoaparátu často dochází při nízkém osvětlení nebo při fotografování s pomalou závěrkou, například v režimu (Noční portrét) nebo (Noční scéna).

Chcete-li otřesy fotoaparátu snížit, nastavte samospoušť na 2sekundové zpoždění a po stisknutí spouště si opřete ruce o boky.

Automatické snímání pomocí časovače vlastního portrétu

Namiřte objektiv na sebe tak, aby se na displeji odrážel stanovený počet obličejů. Spoušť se automaticky spustí. Po pípnutí fotoaparátem nehýbejte.