Digitální fotoaparátDSC-W810

Zvuk

Slouží k výběru zvuku vydávaného při činnosti fotoaparátu.

  1. MENU – (Nastavení) – (Hlavní nastavení) – [Zvuk] – požadovaný režim –

Závěrka:

Slouží k zapnutí zvuku závěrky při stisknutí tlačítka spouště.

Zap.(výchozí nastavení):

Slouží k zapnutí pípnutí/zvuku závěrky při stisknutí ovladače/tlačítka spouště.

Vyp.:

Slouží k vypnutí pípnutí/zvuku závěrky.