Digitální fotoaparátDSC-W810

Inicializace

Slouží k inicializaci nastavení na výchozí hodnoty.

I když tuto funkci provedete, snímky zůstanou zachovány.

  1. MENU – (Nastavení) – (Hlavní nastavení) – [Inicializace] – [OK] –

Poznámka

  • Během inicializace nevytahujte akumulátor.