Digitální fotoaparátDSC-W810

Tvorba nahr. složky

Slouží k vytvoření složky na paměťové kartě pro záznam snímků.

Snímky budou zaznamenány do nově vytvořené složky, dokud nevytvoříte jinou složku nebo nevyberete jinou složku pro záznam.

  1. MENU – (Nastavení) – (Nástroj paměťové karty) – [Tvorba nahr. složky] – [OK] –

Tip

Složky

Po vytvoření nové složky lze cílovou složku úložiště změnit.

Poznámka

  • Pokud je k pořízení snímků použita interní paměť, tato položka se nezobrazí.
  • Když do fotoaparátu vložíte paměťovou kartu, která byla použita s jiným zařízením, a pořídíte snímky, může se automaticky vytvořit nová složka.
  • Do jedné složky lze uložit až 4 000 snímků. Po překročení kapacity složky bude automaticky vytvořena nová složka.