Digitální fotoaparátDSC-W810

Změna nahr. složky

Změní složku na paměťové kartě, která je aktuálně používána pro záznam snímků.

  1. MENU – (Nastavení) – (Nástroj paměťové karty) – [Změna nahr. složky]
  2. Vyberte složku pomocí tlačítka / na ovladači.
  3. [OK] –

Poznámka

  • Pokud je k pořízení snímků použita interní paměť, tato položka se nezobrazí.
  • Jako složku pro záznam nelze vybrat složku s číslem, které obsahuje pouze „MSDCF“ nebo „ANV01“.
  • Zaznamenané snímky nelze přesunout do jiné složky.