Digitální fotoaparátDSC-W810

Kopírovat

Zkopíruje všechny snímky v interní paměti na paměťovou kartu.

  1. Vložte do fotoaparátu paměťovou kartu s dostatečnou volnou kapacitou.
  2. MENU – (Nastavení) – (Nástroj paměťové karty) – [Kopírovat] – [OK] –

Poznámka

  • Ujistěte se, že zbývá dostatečná kapacita baterie. V opačném případě by během kopírování obrazových souborů mohlo dojít k vybití baterie, čímž by se kopírování přerušilo, a mohlo by dojít k poškození dat.
  • Snímky nelze zkopírovat po jednom.
  • Původní soubory v interní paměti budou zachovány i po jejich zkopírování. Chcete-li obsah interní paměti odstranit, vyjměte po kopírování paměťovou kartu a naformátujte interní paměť ([Formát.] v části [Nástroj vnitřní paměti]).
  • Na paměťové kartě bude vytvořena nová složka a všechna data do ní budou zkopírována. Nelze vybrat konkrétní složku a zkopírovat do ní snímky.