Digitální fotoaparátDSC-W810

Vymaz. nahr.složky

Odstraní složku pro záznam snímků na paměťové kartě.

  1. MENU – (Nastavení) – (Nástroj paměťové karty) – [Vymaz. nahr.složky]
  2. Vyberte složku pomocí tlačítka / na ovladači.
  3. [OK] –

Poznámka

  • Pokud je k pořízení snímků použita interní paměť, tato položka se nezobrazí.
  • Pokud odstraníte složku nastavenou jako složku pro záznam pomocí možnosti [Vymaz. nahr.složky], bude jako další složka pro zaznamenané snímky vybrána složka s nejvyšším číslem.
  • Pokud složka obsahuje chráněné snímky, budou odstraněny všechny snímky kromě chráněných a složka zůstane zachována.
  • Jestliže složka obsahuje soubory, které nelze ve fotoaparátu přehrát, nebude možné ji odstranit.