Digitální fotoaparátDSC-W810

Nastavení oblasti

Slouží k nastavení oblasti, ve které fotoaparát používáte.

  1. MENU – (Nastavení) – (Nastavení hodin) – [Nastavení oblasti] – požadovaný režim – [OK] –

Domov(výchozí nastavení):

Slouží k použití fotoaparátu ve vaší oblasti. Pokud se aktuálně nastavená oblast liší od domácí oblasti, je třeba provést Nastavení oblasti.

Cíl cesty:

Slouží k použití fotoaparátu nastaveného na čas ve vaší oblasti. Nastavte cílovou oblast.

Změna nastavení oblasti

Nastavení často navštěvovaných oblastí umožňuje snadno upravit čas při návštěvě dané oblasti.

  1. Vyberte část oblasti pro [Cíl cesty] a poté stiskněte tlačítko .

  2. Stisknutím tlačítka / na ovladači vyberte požadovanou oblast a poté vyberte možnost Letní čas pomocí tlačítka /.