Digitální fotoaparátDSC-W810

Číslo souboru

Slouží k výběru metody použité k přiřazení čísel souborů ke snímkům.

  1. MENU – (Nastavení) – (Nástroj paměťové karty) – [Číslo souboru] – požadovaný režim –

Série(výchozí nastavení):

Přiřadí po sobě jdoucí čísla souborům, i když dojde ke změně složky pro záznam nebo paměťové karty. (Pokud vyměněná paměťová karta obsahuje soubor s číslem vyšším, než je poslední přiřazené číslo, vyšší číslo bude navýšeno a přiřazeno.)

Resetovat:

Při každé změně složky se začíná od 0001. (Když složka pro záznam obsahuje soubor, bude mu přiřazeno číslo o jedno vyšší než nejvyšší číslo.)