Digitální fotoaparátDSC-W810

Import snímků do počítače

Možnost PlayMemories Home umožňuje jednoduše naimportovat snímky.

Podrobné informace o funkcích PlayMemories Home najdete v příručce PlayMemories Home Help Guide.

Import snímků do počítače se systémem Windows bez použití funkce PlayMemories Home

Pokud se po navázání připojení USB mezi fotoaparátem a počítačem zobrazí průvodce automatickým přehráváním AutoPlay Wizard, klikněte na položky [Open folder to view files] – [OK] – [DCIM] a zkopírujte požadované snímky do počítače.

Poznámka

  • Pokud se zobrazí obrazovka Device Stage v systému Windows 7 nebo Windows 8, dvakrát klikněte na položku [Browse Files] – ikonu médií – složku, ve které je uložen snímek, který chcete naimportovat.

Import snímků do počítače se systémem Mac bez použití funkce PlayMemories Home

Připojte fotoaparát k počítači Mac. Dvakrát klikněte na nově rozpoznanou ikonu na ploše a složku, ve které je uložen snímek, který chcete naimportovat. Poté obrazový soubor přetáhněte na ikonu pevného disku.

Poznámka

  • Nastavte možnost MENU – (Nastavení) – (Hlavní nastavení) – [Nast. připojení USB] na hodnotu [Mass Storage].