Digitální fotoaparátDSC-W810

Připojení fotoaparátu k počítači

  1. Vložte do fotoaparátu plně nabitou baterii.
  2. Zapněte fotoaparát a počítač.
  3. Připojte fotoaparát k počítači pomocí určeného kabelu USB (je součástí dodávky) (A).

Poznámka

  • Při připojení fotoaparátu k počítači pomocí určeného kabelu USB začne napájení z počítače, pokud je možnost [Napájení USB] nastavena na hodnotu [Zap.]. (Výchozí nastavení je [Zap.].)